Гражданското общество в община Стражица разшири своите познания в областта на местното управление.

Гражданското общество в община Стражица разшири своите познания в областта на местното управление. Активни граждани от различни таргет групи имаха възможност да участват на конференция с тема „Механизми за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие и законодателство“. Събитието се проведе като част от проект BG05SFOP001-2.025-0034 „Активни граждани на община Стражица за ефективно и професионално управление“ по програма „Добро управление“ и приоритетна ос „Повишаване на гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“. По време на конференцията бе представена информация по въпроси за историята на гражданското общество в България, местен референдум, гражданска инициатива, общо събрание на населението, обществен посредник, обществени консултации и др.

 

Гражданите имаха възможност да задават въпроси както към представителите на Сдружение „3Д“, така и към представители на община Стражица и местни общински съветници.
Оживената дискусия доведе до много изводи и предложения, като най-интересното от тях бе това за обществен посредник (омбудсман), от който според гражданите община Стражица има нужда. Активен дебат породи и събирането на лични данни при събиране на подписи в различни инициативи.

 

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *