Започна реализацията на проект „Активни граждани на община Стражица за ефективно и професионално управление“

Сдружение „3Д“ започна работа по проект „Активни граждани на община Стражица за ефективно и професионално управление“ по оперативна програма „Добро управление“. Приоритетната ос е Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса.

Проектът цели изграждането и създаването на предпоставки за партньорско отношение между местните власти, гражданите и бизнеса чрез създаването на иновативен за община Стражица подход, а именно създаването на електронна платформа за насърчаване на гражданското участие „Активен гражданин“. Чрез нея се създава възможност идеите на гражданите да могат пряко да се реализират и обществото да бъде своеобразен коректив на политическите приоритети. В рамките на проекта ще се извърши проучване и анализ на гражданското участие, на общинската администрация и нейното отворено и прозрачно управление, насочено към гражданите. Проектното предложение предвижда провеждането на широка информационна кампания за насърчаване на гражданското участие и промотиране на електронно базирана платформа „Активен гражданин”. Създаването на „Работна група за сътрудничество между община, НПО, бизнес, граждани и други заинтересовани страни“ е част от дейността за изпълнение на публични политики чрез съвместни действия между община и НПО. Въз основа на задълбочения анализ и изведените резултати, се предвижда съставяне, отпечатване и разпространение на „Наръчник за съдействие на обществеността на община Стражица“.

Общата стойност на проекта е 59 909.09лв.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *