Започна реализацията на проект „Активни граждани на община Стражица за ефективно и професионално управление“

Сдружение „3Д“ започна работа по проект „Активни граждани на община Стражица за ефективно и професионално управление“ по оперативна програма „Добро управление“. Приоритетната ос е Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса. Проектът цели изграждането и създаването на предпоставки за партньорско отношение между местните власти, гражданите и бизнеса чрез създаването на иновативен