ПРОЕКТИ

ПРОЕКТИ

В тази секция ще намерите информация относно изпълнените и текущите проекти, изпълнение от нашето сдружение

Read More

ОБЯВИ

ОБЯВИ

Искате да се присъедините към наше събитие или търсите работа? Тук ще намерите нашите обяви, съобщения и свободни позиции

Read More

ЗА НАС

ЗА НАС

Кои сме ние и с какво се занимаваме? Научете малко повече за сдружение "3Д" , неговата мисия и цели

Read More

Започна реализацията на проект „Активни граждани на община Стражица за ефективно и професионално управление“

Сдружение „3Д“ започна работа по проект „Активни граждани на община Стражица за ефективно и професионално управление“ по оперативна програма „Добро управление“. Приоритетната ос е Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса. Проектът цели изграждането и създаването на предпоставки за партньорско отношение между местните власти, гражданите и бизнеса чрез създаването на иновативен